כשהיטלר נקנס על העלבת יהודי

"היטלר נענש על העליבו עורך דין יהודי" כתבה נדירה ויצאת דופן, בעיתון ",דואר היום" הודפס בירושלים, 14-6-1932.

נחשף: היטלר התרגז ואיים לשים קץ לחייו – בגלל עורך דין יהודי • כל הפרטים שנחשפו בגיליון 'דואר היום' העתיק משנת 1932 אם היום עורך דין יהודי תובע על זה שכינו אותו נאצי נראה שפעם זה היה הפוך: נאצי נתבע על כך שקילל עורך דין יהודי. ובכן, מפתיע במיוחד לגלות שמדובר על מנהיג הנאצים בעצמו. […]